Jahtklubi Meltemi loodi 2017 aastal. Meie baas asub Võrtsjärve põhjakaldal ja meie ridadesse  kuulub ligi 50 aktiivset liiget. Meie suur eesmärk on panna Võrtsjärve pind purjekatest kihama. Loome purjetamis-võimalusi
igaühele - lastest eakamate purjetajateni ning algajatest maailmameistriteni.
Tahame murda müüdi, et 
purjetamine on kallis, keeruline ja elitaarne spordiala.